da-DKkl-GL
Ladies Circle Nuuk

LC NUUK INDSAMLER 165.000 KRONER TIL NYT NANU - BØRNEHUS

 

Lørdag den 31.1.2015  indsamlede Ladies Circle Nuuk 165.000 Kroner ved en charity Dinner.  De indsamlede midler  går ubeskåret til Ladies Circle Danmarks Nationale Serviceprojekt, der i 2014 – 2016 er Nanu Børns børnehus i Sisimiut, som åbner 1. maj 2015.

 

Ladies Circle Nuuk Fortæller:

 

 

På Ladies Circle Danmarks landsmøde i maj 2014 stillede den lokale klub, LC

72 Nuuk, et forslag om at det Nationale Serviceprojekt i perioden 2014-2016 skulle være et grønlandsk projekt. Der var to andre forslag på landsmødet til serviceprojekt, og der var derfor en afstemning, så vores klub altså vandt. Jeg har vedhæftet den powerpoint, der dannede baggrund for vores oplæg på landsmødet.

 

Herunder er der flere detaljer om Nanus børnehus projekt:

 

”Det er LC 72’s projektmål, at der etableres et værested for børn i Sisimiut, der har ca. 8.000 indbyggere.

 

Værestedet skal fungere på samme måde som allerede etablerede væresteder i Qaqortoq og Tasiusaq og etableret med midler fra Bikubenfonden og skal fokus på følgende områder:

 

 

  • Børnene skal kende deres rettigheder og skal kunne sætte ord på
  • Børnene skal blive bevidste om handle- og udviklingsmuligheder
  • Børnene skal opleve at kunne være i huset og have det som et alternativ til en hjemlig tryg base
  • Børnene skal opleve positive netværk og have gode barndomsoplevelser med i bagagen
  • Børnene skal inspireres i forhold til ernæring og sundhed

 

Børnehuset skal inspirere til nye handlemønstre for både børn og voksne igennem de fokus områder, der er i husene.

Der skal skabes selvværd og tro på en fremtid præget af bevidste valg og sunde grænser sat af børnene selv. Børnene skal derfor styrkes i deres viden om dem selv, deres rettigheder og deres omgivelser uden at deres følelser for deres forældre kompromitteres.

 

Gennem meningsfulde fritidsaktiviteter vil projektet give børnene kendskab til deres rettigheder samt erfaringer og redskaber til at deltage aktivt i det demokratiske liv og tage ansvar for deres egen og andre børns situation.

På den måde kan børnehusene være med til at styrke det grønlandske samfund og skabe bedre rammer for Grønlands fremtidige generationer.

 

 

Der vil løbende blive målt på husets virke. Der dokumenteres dagligt i en elektronisk log bog, som skal bruges til at indsamle viden om de børn og unge, der kommer i huset, ligesom den skal måle på udviklingen hos dem. Det som er væsentligt at undersøge og måle på løbende er, om det gør en forskel i deres dagligdag, at de kan komme i huset. Herudover er det vigtigt at følge udviklingen hos børnene og se, om de vælger flere sports aktiviteter, klarer sig bedre i skolen og i det hele taget får mere kvalitet i livet ved at have adgang til trygge voksne og et fredeligt sted at være, når det er svært derhjemme.

 

Vi ved allerede fra de eksisterende væresteder, at det gør en forskel for børnene at have et sted at være, når man ikke kan være derhjemme. Vi ved, at de har været på gaden og har lavet hærværk sniffet lim og meget værre ting, været involverede i volds episoder m.m. Vi ved, at i det at de har et sted at være med trygge voksne og hyggelige aktiviteter, opbygges deres netværk forfra - de lærer nye måder at være sammen på og nye måder at være sammen med voksne på.

 

Hvad vi ikke ved endnu er, om huset kan skabe mønster brydere, da projekterne i Qaqortoq og Tasiusaq kun er 3 år gamle, men vi ved, at det forebyggende arbejde vi laver, er en metode, der kan være med til at opnå dette.

 

 

 

Vi har set i Nanu husene i Qaqortoq og Tasiusaq, at det for en del børn har gjort en enorm forskel, at de har et sted at være. Det er tydeligt i deres adfærd og udvikling samt deres interesse for skolen. Om det gør en forskel nok til, at de vil ændre kurs i livet og bryde med det, de kommer fra, ved at træffe nogen sunde valg, vil jo først kunne ses og måles om 5-10 år. Der vil blive evalueret på samtlige projekter og indsatser,(aktiviteter) og herefter justeres, hvor det viser sig at være nødvendigt.

 

Huset i Sisimiut er oprettet i samarbejde med Qeqqata kommune.